Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

01:10
0245 b421
Reposted fromoolong oolong viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:10
IzumiRivas
01:10
Na spacer by Grzegorz Stec
Reposted fromcorvax corvax viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:09
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:08
Reposted fromgruetze gruetze viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:06
not feeling it
Reposted fromniggertits niggertits viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:02
8719 99a3 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:01
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:00
2207 1490
Reposted fromPoranny Poranny viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
01:00
6035 b352
IzumiRivas
00:43
0406 fffe
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
00:43
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaNocturia Nocturia
IzumiRivas
00:42
IzumiRivas
00:42
4750 aa5b
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaNocturia Nocturia

July 04 2015

IzumiRivas
02:54

Reakcje, które zna każda dziewczyna mająca chłopaka

Kiedy od 10 minut ci nie odpisuje...


Kiedy nie odpisuje już od godziny...

Kiedy bawi się twoimi włosami (bez pytania)...

Kiedy masz ochotę na małe co nieco z nim...

Kiedy widzisz, jak jakaś raszpla z nim flirtuje...

Kiedy napisałaś mu SMS-owy wywód, składający się z kilku rozbudowanych zdań, a on odpisał "OK"...

Kiedy zastanawiasz się, co może być bardziej interesującego od ciebie...

Kiedy nie zauważył twojej nowej fryzury...

Kiedy wysłał ci słodkiego SMS-a...

Kiedy zaczął oglądać wasz ulubiony serial bez ciebie...

Kiedy zasypiając nie możesz się doczekać, kiedy się znów zobaczycie...


źródło :http://joemonster.org/art/29909/Reakcje_ktore_zna_kazda_dziewczyna_majaca_chlopaka
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viashitsuri shitsuri
IzumiRivas
02:53
9028 37cf
:))))
IzumiRivas
02:51
9498 83c2 500
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam
IzumiRivas
02:51
9111 4ce4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaohsunbeam ohsunbeam
02:50

15 Photos Taken At Just The Right Moment

wordsnquotes:

culturenlifestyle:

Photography’s artistic and magical nature lies in timing. Along with other elements such as lighting, shadow and angle, luck also plays an important role. Below, we have compiled 15 images that were taken at the perfect time. 

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

image

source

Reposted fromtron tron viaohsunbeam ohsunbeam
IzumiRivas
02:49
Bunny backpack
Reposted fromfabs3 fabs3 viaohsunbeam ohsunbeam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl